صنعت تولز تهران

کد محصول : TW 40

تاریخ دریافت : ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

مدل دستگاه : ۳۰۰ آمپر صبا

وضعیت: تحویل داده شد

مشکل : سوختن IGBT دستگاه

اقدامات : تعویض IGBT

تاریخ تحویل : ۱۳۹۳/۱۱/۲۲

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

قالبطراحی و کدنویسی : تعمیرات اینورتر

©2015

www.warrantyinverter.com