شرکت صنعت تولز تهران

کد محصول : TW 36

تاریخ دریافت : ۱۳۹۳/۱۲/۰۱

مدل دستگاه : PARS 633 گام الکتریک

وضعیت: در حال تعمیر

مشکل : سوختن IGBT ، شکستن کلید

اقدامات : تعویض IGBT و کلید

تاریخ تحویل :

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

قالبطراحی و کدنویسی : تعمیرات اینورتر

©2015

www.warrantyinverter.com