پذیرش دستگاه

کد محصول : TW 27

تعمیرگاه مرکز تخصصی دستگاه جوشکاری ایران تولز با مدیریت خسرویی قابلیت پذیرش انواع دستگاه جوشکاری تکفاز ، سه فاز را دارا می باشد.

لطفا جهت پذیرش دستگاه خود با این مرکز تماس حاصل فرموده و بعد از هماهنگی در اولین فرصت دستگاه را ارسال نمایید تا مورد تعمیر قرار گیرد.

بعد از ارسال کدی به دستگاه شما اختصاص داده خواهد شد که می توانید از صفحه ” وضعیت دستگاه تعمیری ” و یا با تماس با این مرکز آگاهی حاصل فرمایید.

index

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

amazon

قالبطراحی و کدنویسی : تعمیرات اینورتر

©2015

www.warrantyinverter.com